Bokningsregler

Bokningsregler


Avbokning inom 24 tim: 100% betalning.

Avbokning 7 dagar innan: 50% betalning.

Avbokning 2 veckor innan: 0% betalning.

 

Under oktober till och med maj gäller följande:

Lokalen som skall städas skall hålla minst +17 grader. Varmvatten skall finnas. Om ej detta är uppfyllt kommer 100% betalning att debiteras samt att vi lämnar lokalen. Detta pga. arbetsmiljöskäl.

 

Bokningsregler


Reklamationer på utfört arbete skall göras skriftligen inom 7 dagar.

Städfirma mannerstråle AB


 

 

Kontakt


Närtunavägen 136

762 94 Rimbo

          bissastad@gmail.com

070-491 72 68

Företaget är godkänt för f-skatt

© Copyright. All Rights Reserved.